FAQ - často kladené otázky a odpovědi

Paragliding - co to je?

Paragliding, speedriding, speedflying, parašutismus, base jumping a tak dále. Nemáš v tom jasno a nevíš přesně čím se tyto různé sporty liší?
Base jumping je typicky adrenalinovou záležitost s krátkým, ale velmi intenzivním prožitkem. Jeho příznivci skáčou z vysokých budov, mostů, vysílacích věží a kolmých skal. Po chvilce volného pádu pak těsně nad zemí otevírají padák, který je zvlášť konstruován pro rychlé otevření. Technická náročnost je velká, perfektní zvládnutí techniky kontrolovaného volného pádu je zcela nezbytné.
Volný pád se dá dobře natrénovat při parašutismu. Parašutisté vyskakují z letadel a po chvíli volného pádu otevírají padák. Soutěží se v přesnosti přistání nebo v akrobacii ve volném pádu.
Speedriding (speedflying) provozujeme na velmi malých a speciálně přizpůsobených paraglidových křídlech. Při speedridingu/speedflyingu se pilot řítí rychlostí vysokou rychlostí nízko nad povrchem země, který se snaží kopírovat.

Nezasvěcený pozorovatel by určitě paragliding zařadil do stejné kategorie jako předešlé sporty. Ono to skutečně na první pohled vypadá podobně - přilba, postroj, šňůry, padák. V tomto případě však zdání klame! Paragliding není typický adrenalinový sport. Adrenalin samozřejmě nechybí, ale paragliding je především nádherný koníček založený na krásných zážitcích ze svobodného létání ve volném prostoru. Oproti často mylnému názoru neskáčeme z letadla nebo ze strmých skal, ale startujeme rozběhem ze startovací plochy - třeba svažité horské louky, pastviny. Teprve při rozběhu dojde k nafouknutí vrchlíku klouzavého padáku a následnému jemnému odlepení od země. Výkonnost současných klouzavých padáků umožňuje při vhodných podmínkách vydržet ve vzduchu mnoho hodin a ulétnout vzdálenost mnoho desítek až stovek kilometrů. Pokud pilot správně posoudí meteorologické podmínky a hrubě nepokazí pilotáž je let velmi bezpečny, snadný a vzrušení ze startu se rychle změní v pocit pohody a vychutnávání nových zážitků.
Když pozorujeme zkušeného pilota, může vypadat paragliding velmi jednoduše. Přesto jsou pro úspěšné a hlavně bezpečné létání zcela nezbytně nutné základní znalosti a zkušenosti. Pokusy začít létat pod dohledem jen o trochu zkušenějšího kamaráda (často právě čerstvého majitele pilotního průkazu) končí, kromě porušení zákona, bohužel mnohdy zbytečnou nehodou se zraněním. Rozumnému zájemci-začátečníkovi je to jasné a určitě zvolí pro první seznámení s paraglidingem některou ze škol, zabývající se základním výcvikem

Není mi úplně jasné, jestli výstupem základního výcviku je získání pilotního průkazu nebo je třeba ještě absolvovat kurzy další?
Splnit všechny podmínky pro vydání pilotní kvalifikace s ohledem na bezpečnost NELZE ani za týden zodpovědně zvládnout. Naše cesta začíná  kurzem základního výcviku, kde tě naučíme potřebné základy paraglidingu. Zájemci o získání pilotní licence pak pokračují v Pilotním kurzu nebo kurzu Motorovém. Teprve úspěšné absolvování jednoho z těchto kurzů je podkladem pro vystavení pilotního průkazu a samostatné létání.
Výstupem kurzu základního výcviku tedy není a ani nemůže být vystavení pilotního průkazu. Výstupem základního výcviku je pilot seznámený se základy paraglidingu, zvládající základní pilotní dovednosti (start, manévrování za letu a přistání) při jednoduchých a bezpečných podmínkách. K vlastnímu pilotnímu průkazu je třeba toto dále procvičit, rozvinout a naučit se ovládání padáku v běžných situacích vznikajících při normálním létání. Jako nadstandard kurzisty například mimo jiné v Pilotním kurzu učíme perfektní zvládání asymetrického zaklopení vrchlíku. Tato většinou velmi jednoduchá a lehce řešitelná situace je přitom příčinou více než 50 % všech nehod při paraglidingu. Shrnuto: Pokud je tvým cílem jen a pouze rychlé získání pilotního průkazu, tak ti doporučujeme obrátit se na jinou školu paraglidingu. Pokud se chceš naučit dobře a hlavně bezpečně létat, tak se možná potkáme na Rané!

Kdy mohu začít létat samostatně?
Pro samostatné létání je, mimo dodržení ostatních podmínek, nutné vlastnit "průkaz způsobilosti", tedy Pilotní průkaz. Po absolvování základního výcviku je možné dále létat jen pod dohledem instruktora paraglidingu, dále se zdokonalovat a v Pilotním kurzu se připravovat pro složení závěrečných zkoušek na základní kvalifikaci "Pilot". Tato již opravňuje k plně samostatnému létání.

Neumím se plně orientovat v nabídkách různých škol paraglidingu. Nabídky mně připadají velmi podobné a jediný rozdíl je často jenom v ceně. Můžete mi to vysvětlit?
Pro začátečníka bez zkušeností je orientace v této oblasti opravdu velmi obtížná. Za ta léta co aktivně létáme jsme toho už viděli opravdu hodně... Nabízíme alespoň pár témat vhodných vzít v úvahu pro porovnání:

 • Co všechno obsahuje cena kurzu (nebo získání pilotního průkazu)?
 • Je jasná a konečná nebo bude třeba v průběhu výcviku dále připlácet?
 • Jak dlouho se mi instruktoři budou věnovat?
  Určitě všichni z mnoha oblastí známe na první pohled výhodné nabídky, za kterými se skrývá mnoho dodatečných nákladů.
 • Jaké vybavení je používáno pro výcvik?
 • Je nové a moderní nebo staré a opotřebované?
  Vlastní a moderní komplet pro každého kurzistu a celou dobu výcviku není zdaleka všude samozřejmostí. Argumenty obhajující opotřebované vybavení jako "pro výcvik (začátek) to stačí" nebo dokonce "pro výcvik je to vhodnější" jsou zcela chybné. Vybavení pro paragliding se stále vyvíjí velmi rychle a to zejména z pohledu bezpečnosti. Za moderní vybavení lze v případě padákových vrchlíků považovat stáří do čtyř let (při velkém opotřebení i méně). U přileb, karabin a sedaček záleží na opotřebení. Sedačky by ale měly být vybaveny systémem ABS namísto dříve používaných křížových popruhů a chráničem páteře. Použití moderních, spolehlivých radiostanic zajistí zejména bezpečné navádění a rady letícím kurzistům.
 • Jsou školní sedačky vybaveny chrániči páteře?
  Dobrý chránič páteře dokáže velmi efektivně pomoci kurzistovi při nepovedených startech nebo přistáních. Za dobrou ochranu lze považovat pouze kvalitní pěnový chránič tloušťky přes 12 centimetrů ve vzduchonepropustném pouzdře. Máme i velmi dobré zkušenosti se sedačkami vybavenými navíc integrovanou plastovou kluznou deskou.
 • Kdo mne bude učit?
  To, že úroveň výcviku v různých paraglidingových školách je velmi rozdílná je veřejným tajemstvím. Jednak jsou odlišné zkušenosti a schopnosti různých instruktorů, jednak aktuálně platná výcviková osnova umožňuje volnější výklad požadavků na instruktora i na žáka. Možné se to zdá být samozřejmé, ale zajímej se i o to jak často, jak dobře a jak dlouho tvůj instruktor létá.
 • Co všechno mne naučí?
  Protože mezi jednu z našich aktivit patří i provozování navijáku pro širokou létající veřejnost, máme dobrou příležitost stále porovnávat znalosti, schopnosti a dovednosti absolventů různých škol paraglidingu. Bohužel se často ukazuje, že přístup některých instruktorů a škol spočívá pouze snad jen ve formálním naplnění směrnic a ne v zodpovědné přípravě kurzistů na bezpečné samostatné létání.

Je možné ve Vaší škole absolvovat individuální kurz? Důvod je asi nasnadě. Nedostatek času přes týden. Každopádně jsem schopen pro školu vyčlenit všechny potřebné víkendy nebo nějak po práci.
Pro malou skupinu nebo jednotlivce jsme schopni zajisti individuální kurz paraglidingu. Tento kurz probíhá za velmi jednoduchých podmínek: Zájemce (kurzista) má čas + některý z našich instruktorů má čas + je vhodné počasí pro výcvik paraglidingu. Od standardního základního kurzu se individuál liší zejména větším využíváním navijáku (většina zájemců má čas pouze o víkendech) a větším podílem samostudia teorie. Na rovinu je třeba říci, že naše zkušenosti s individuálem jsou takové, že cca 2/3 zájemců kurz nedokončí nebo se rozhodne pokračovat ve standardním kurzu. Na druhou stranu zbývající třetina individuální kurz úspěšně dokončí a je s jeho průběhem velmi spokojená. Zásadním problémem individálu jsou případné dlouhé pauzy mezi jednotlivými lekcemi způsobené shodou nedostatku času a navazujícího špatného počasí. Během větší přestávky kurzista hodně zapomene a vlastně pak neustále začínáme znovu a znovu a znovu od začátku. Budeme velmi rádi, když při zájmu o individuální kurz zvážíš tato rizika.

Jak ten kurs vlastně bude fungovat v případě zcela nepříznivého počasí? Co se stane když celý kurz proprší (prosněží, profouká .....)?
Při variantě "katastrofického počasí" probereme nezbytnou teorii a pokud ani po dvou dnech předpověď nebude dávat šanci na létání kurz přerušíme - všichni pak mají možnost pokračovat v některém z dalších volných termínů. A to bez jakéhokoliv doplatku. Kopec Raná se naštěstí nachází v nejsušší oblasti Čech a vyznačuje se nadprůměrně stabilním počasím a výbornými podmínkami pro létání.

Jak probíhá náhradní-doplňkový program když se nedá létat?
Pokud nám meteorologické podmínky neumožňují věnovat se praktickému nácviku, věnujeme se výkladu teorie. Teprve zbývající čas se věnujeme dalším doplňkovým aktivitám. Nejčastěji vyrážíme na Kamencové jezero u Chomutova na vodní lyže, do bazénu v Mostě, na koupaliště v okolních obcích. Okolní města (Louny, Most, Chomutov, Ústí) nabízejí mnoho příležitostí pro kuželky, bowling, kulečník, šipky, kino a podobně. Snažíme se vždy maximálně využít daný čas.

Kolik procent kurzu zabírá teorie, praxe na suchu a praxe?
Dle podmínek se snažíme maximum času věnovat praktickému nácviku létání, teorii pak přednášíme v přestávkách mezi létáním nebo v případě nepřízně počasí. Praxi na suchu nemáme... :-)))

Dáváte kurzistům k dispozici po dobu kursu nějakou odbornou literaturu / učebnice?
Jako studijní literaturu doporučujeme (ale nevyžadujeme) knihu "Paragliding" autora Richarda Plose. Obsahuje veškerou potřebnou teorii s výjimkou nejnovějších změn a úprav zákonech a předpisech - ty jsou samozřejmě na kurzu probrány v rámci teoretických přednášek. Jiné starší knihy neporučujeme, jsou už zastaralé nebo dokonce obsahují chyby. Knihu je možné zakoupit u knihkupců, objednat při rezervaci nebo přímo na kurzu. Cena knihy je 200 Kč.

Bohužel mě v uvedeném termínu neuvolnila škola, a proto jsem nucen zrušit moji registraci. Je záloha vratná? Je možné v případě onemocnění absolvovat v dalším termínu bez penále?
Obecně platí, že v případě neomluveného nenastoupení do kurzu záloha propadá. Samozřejmě se to nevztahuje na problém při absolvování povinné lékařské prohlídky, nemoc a obdobné závažné případy. Vždy se snažíme vyjít zájemcům vstříc tak, aby se mohli zúčastnit v některém z dalších termínů.

Jak nejvíce staré může být povolení od lékaře "schopen pro paragliding"?
Platnost prohlídky od praktického lékaře (pro bezmotorový paragliding) se řídí stejnými pravidly jako platnost prohlídky pro řidičský průkaz: Platí až do 60 let věku a na další prohlídky je třeba jít ve věku 60, 65 a 68 let, pak každé dva roky (v 70, 72, 74, … atd. letech). Prohlídka od pověřeného leteckého lékaře (pro motorový paragliding) má platnost dva roky.

Jsem studentem prvního ročníku vysoké školy. Poskytujete nějaké slevy nebo výhody studentům?
Ano. Studenti kteří předloží doklad o denním řádném studiu mají nárok na slevu 500 Kč z ceny základního kurzu. Navíc stát pravidelně přispívá značnou sumou na podporu talentované mládeže do 21 let. Z ní jsou hrazeny zejména výcvikové tábory jak doma tak v zahraničí. Dále je pro získávání zkušeností podporována (spolu)účast těch nejlepších mládežníků na prestižních světových závodech.

Je možnost zaplatit kurz na fakturu? Zaměstnavatel je v tomto ohledu docela vstřícnej a míní za mně něco uhradit.
Platba na fakturu a převodem na účet samozřejmě není problém. Stačí zaslat objednávku s potřebnými údaji pro fakturaci (jméno plátce, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení) a obratem vystavíme fakturu na "rekreační kurz paraglidingu".

Rádi bychom uskutečnili seznamovací polodenní (či jednodenní) akci věnovanou paraglidingu pro skupinu členů oddílu, který se věnuje outdoorovým aktivitám (lezení, survival, střelba, cyklo, hory atd.) . Naše představa je následující - seznámeni s podmínkami tohoto sportu, teorie, a první vzlétnuti "na zkoušku". Jedna se nám i o možnost propagace tohoto sportu a případně i probuzení zájmu o skutečné kurzy v těchto lidech.
Není v praxi reálné během jediného dne vyškolit zájemce tak, aby mohli absolvovat první samostatný výškový let z kopce nebo na navijáku. Fáze pozemní přípravy a nácviku základního ovládaní padáku na cvičné loučce se z důvodu bezpečnosti prostě nedá ošidit. Nabízíme tedy možnost zúčastnit se jednodenních seznamovacích kurzů. Pro skupinu zájemců můžeme samozřejmě zorganizovat kurz zcela podle individuálních požadavků. Další možností je zalétat si na tandemovém (dvoumístném) padáku s instruktorem. Tento způsob neklade na pasažéra žádné nároky a nevyžaduje náročnou teoretickou a praktickou pozemní přípravu. Pro větší skupinu zájemců o tandem je ideální využít služeb navijáku.

Jaký je způsobu ubytování a dopravy k nějakému tomu výcvikovému areálu? U toho ubytování mě hlavně zajímá jestli to je v nějakých chatkách, stanech a pod., anebo po kolika jsou hotelové pokoje :)) A ještě se chci zeptat jestli je v blízkosti ubytování nějaký obchod s potravinami a zda se dá někde uvařit či ne.
Kurzisté pro ubytování využívají budovu správy Aeroparku Raná, ne náhodou nazývané "Skleník". Zde se nalézá společenská místnost s občerstvením a barem, sprcha, toalety a dvoulůžkový, třílůžkový a čtyřlůžkový pokoj. V patře pak byt správce a jeden čtyřlůžkový apartmán. Ubytování ve vlastním stanu je možné v přilehlém kempu. Asi pět minut chůze je ve vesnici známá restaurace Ponorka a obchod. Vařit se dá na vlastních turistických vařičích. Místem nástupu do kurzu je již zmíněný "Skleník" přímo nad parkovištěm Aeroparku Raná. Pozor - neplést s aeroklubovým letištěm na druhé (západní) straně kopce! Vše je velmi dobře vidět po levé straně silnice č.28 ve směru Louny - Most. Autobusová zastávka se jmenuje Raná u Loun a dál je třeba pokračovat 10 minut pěšky. Autem lze dojet až na zmíněné parkoviště.

Chtěl bych přijet i s přítelkyní. Je možné zajistit ubytování ve dvoulůžkovém pokoji?
Ano, v rámci ubytovacích kapacit se správce snaží zájemcům vyhovět.

V případě, že bych kempoval ve vlastním stanu, měl bych k dispozici sprchu (+teplá voda)?
Ano, sprcha je pro kempující k dispozici za malý poplatek. Toalety a umývárna s teplou vodou zdarma. Koupaliště ve vesnici také zdarma.

Měl bych zájem o kurs paraglidingu, v červnu případně červenci. Do kdy je třeba se nejpozději přihlásit?
Obecně platí, že kurzy bývají plné tak měsíc před zahájením. Ale nedá se na to spolehnout, protože se často hlásí zájemci ve skupinách a zdánlivě volný kurz je rychle obsazen nebo naopak někdo posune účast na jiný termín. Je vhodné si rezervovat místo v kurzu co nejvíce předem, ale není ani vyloučena účast na poslední chvíli.

V Rakousku jsem zkusil tandem, a byl jsem dojatej. Chtěl bych získat licenci pro rekreační lítání. Sháním nějakou dobrou školu (zkušeni letci pro které je priorita bezpečnost) paraglidingu v ČR. Narazil jsem na vaší školu na www a celkem mne zaujala vaše stránka. Uvítám jakékoliv informace. Prosím o hrubý odhad na kolik by mne přišla základní výbava (zhruba od - do)
Cena vybavení pro paragliding může začínat někde okolo 20.000 Kč za použitý, ale stále zejména bezpečnostní kriteria splňující komplet (vrchlík, sedačka, záložák). Cena za nové kompletní vybavení se pohybuje řádově okolo 80.000 Kč a více. V uvedeném cenovém rozpětí lze zakoupit vybavení, kdy cena bude odpovídat bezpečnosti, kvalitě a užitné hodnotě. Podrobné seznámení s vybavením a zejména upozornění na různé "nástrahy" se kterými se novopečený pilot může při pořizování výbavy potkat jsou samozřejmě součástí našich kurzů.

Na Vašich internetových stránkách jsem se dozvěděl, že pořádáte kurzy tohoto sportu. Zajímá mě, jak dlouhé tyto kurzy jsou (kolik dní)? Dočetl jsem se tam termíny (týden trvající kurzy) a nevím zda je to celý týden (od rána až do večera), kdy se mi bude věnovat instruktor.
Při všech kurzech se naši instruktoři věnují kurzistům nepřetržitě od začátku do konce, s trochou nadsázky 24 hodin denně. Standardně kurzy začínají ve středu v podvečer a končí v neděli. 

Proč rozdělujete kurz na základní a pilotní? Pro zájemce o pilotní průkaz se mi to zdá být komplikované.
Na základě zkušeností víme, že část kurzistů netouží po samostatném létání a po absolvování základního výcviku se dále paraglidingu samostatně nevěnuje. Je to tak zcela v pořádku - splnili si svůj sen, něco se dozvěděli a naučili, zalétali si, strávili krásnou dovolenou. Přesto se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí paraglidingu věnovat aktivně dál. Je tedy zcela zbytečné, aby tito piloti platili za získání pilotního průkazu. Zajímavé je, že máme i několik "chronických" kurzistů, kteří si pravidelně opakují základní výcvik. Létání je jejich láska, ale z nějakého důvodu prostě nemohou nebo nechtějí létat bez dohledu a rad instruktora.

Kurzu na konci záři se se mnou chce zúčastnit i přítel, ale právě se dozvěděl, že druhý den kurzu se mu kryje se zkouškovým termínem. Jak velké narušení výcviku by to znamenalo, pokud by na část dne chyběl? Dala by se ta ztráta nějak dohnat, případně se něco naučit v předstihu? Určitě bychom chtěli zůstat i na víkend, pokud to půjde a jít před kurzem na naviják.
Pokud jde o ten jeden chybějící den, tak obecně platí, že to lze samozřejmě dohnat. Kolik to bude vyžadovat úsilí bude záležet na počasí a podmínkách pro létání. V kurzu se totiž snažíme maximálně létat a teorii probíráme v pauzách nebo v případě špatného počasí. Nelze tedy dopředu vědět, co přesně bude třeba doučit. 

Kolik musí být minimálně lidí, aby jste vypsali mimořádný termín základního kurzu?
Mimořádný termín základního nebo seznamovacího kurzu vypisujeme při zájmu alespoň čtyř pilotů. Ale dejte nám určitě vědět i při menším počtu - třeba k vám ještě někoho najdeme!

Měl bych zájem o tzv. tandemový let pro mou ženu. Měl by to být můj dárek k narozeninám . Dokážete mi s tím pomoci i bez předchozích tréninků (zmizel by moment překvapení)?
Ano, pro seznamovací let na tandemu není opravdu třeba předchozí trénink. Před letem plně stačí velmi krátké a jednoduché poučení.

Máte další otázky na které zde nejsou jasné odpovědi? Můžete nám je poslat pomocí kontaktního formuláře.