Průběh základního výcviku

Přestože nám předpisy umožňují obsadit kurz až 16 účastníky, tak se snažíme, aby počet kurzistů v jednom běhu kurzu byl nejvýše osm pilotů. Je výhodou, když se kurzu účastní kolektiv, který se již předem zná. Ale i v případě, že se v kurzu sejdou účastnící, kteří se dříve nepoznali, dochází vlivem společných zážitků ke stmelení kolektivu velmi rychle.

Středa, 1. den výcviku
Sejdeme se v podvečer u Skleníku (budova správce Aeroparku Raná u Loun).
Po vzájemném představení kolektivu si vyjasníme organizační záležitosti a zařídíme nezbytné "papírování" tak, aby náš kurz mohl bez zbytečných průtahů začít. Zatímco budeš mimoděk nasávat atmosféru a volnost tohoto krásného sportu, vyslechneš si obecné seznámení s paraglidingem. Popíšeme si základy létání na padákových kluzácích, seznámíme se s padákovým kluzákem a postrojem (sedačkou).

Čtvrtek, 2. den výcviku
Převezmeš si komplet vybavení, se kterým budeš po celou dobu kurzu létat. Dle akuálního počasí začneme hned ráno s praktickým nácvikem ovládání padáku (nafukování vrchlíku  a jeho ovládání). V pauzách praktického výcviku začneme s první teoretickou přednáškou - čeká nás každý den a postupně spolu zvládneme nutné teoretické minimum základů aerodynamiky, meteorologie, nauky o létání, stavby a konstrukce padáků, techniky letu, předpisů a zdravovědy. Přes poledne výcvik přerušíme pauzou na oběd (v dosahu restaurace, bufet, obchod). Nebude-li počasí proti, tak v odpoledním pokračování výcviku všichni létáme nízko nad terénem cvičného svahu!

Pátek, 3. den výcviku
Den na který se všichni těšíme! Při zdárném průběhu kurzu a dobrých meteorologických podmínkách začneme opravdu létat a postupně plnit jednotlivé body letového výcviku. Není třeba mít strach - vždy budeš řízen instruktorem pomocí vysílačky a bezpečně naveden na přistání.

Sobota, 4. den výcviku
Létáme co to dá...

Neděle, 5. den výcviku
Pokračujeme v praktickém letovém výcviku. Už umíš základní letové dovednosti a začínáš si zvykat na nově poznanou svobodu a pohyb ve volném  prostoru. Podvědomě začínáš chápat podstatu paraglidingu a to, proč tento krásný sport mnoha lidem učaroval nade vše ostatní. Pokud nám dosažená pilotní úroveň a počasí dovolí, vyzkoušíme i první let na navijáku. Dost podnětů k přemýšlení, že?

Všeobecně
Celý program je postaven tak, aby se nám podařilo při "průměrném" počasí zvládnout vše potřebné. K dispozici máme náhradní plochy a terény pro všechny směry větrů. Jako doplňkovým sportům se můžeme věnovat plavání, vodnímu lyžování, cyklistice atd. V nedalekých Lounech je k dispozici plavecký bazén, bowling, kulečník, šipky a další zázemí. V Mostě mají úžasný Aquadrom s tobogány!

A co dál?
Zcela logická a oprávněná otázka všech spokojených kurzistů. Najdeš zde: Pilotní průkaz - Pilot padákového kluzáku nebo Pilotní průkaz - Pilot motorového padákového kluzáku.