Jak na závěrečné přezkoušení pro získání pilotního průkazu?

Vybíráme z "PL 3 - Výcviková osnova pilota padákového kluzáku" a "MPL 3 - Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku".
(Předpisy PL 3 a MPL 3 jsou k dispozici v sekci Stáhnout


PL 3: HLAVA 6. ZKOUŠKA PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PILOT

6.1. Zkoušku lze provést po ukončení teoretického a praktického výcviku, po splnění všech povinných úloh výcviku. Platnost teoretické zkoušky je 90 dní. Po uplynutí platnosti je třeba teoretickou zkoušku opakovat. Zkoušku provádí inspektor provozu, jehož podíl na praktickém výcviku nepřesáhl 50% v tomto rozsahu:
6.1.1. Teorie
zkušebním testem schváleným hlavním inspektorem provozu. Výsledek teoretické zkoušky potvrdí inspektor provozu do osobního listu. Teoretická část předchází praktické. V případě neúspěchu je možné ji opakovat nejdříve po 14 dnech.
6.1.2. Praxe
Max. rychlost větru: 5 m/s, nenáročné termické podmínky
Převýšení startu: min. 150 m nebo vlek do výšky min. 300 m
Žák samostatně vybere startovací plochu, vykoná předletovou přípravu a zvolí si okamžik vzletu. V průběhu letu provede zaklopení vnějších částí vrchlíku a zatáčky o min. 90° s PK v tomto režimu. Přejde do standardního režimu letu a provede osmičku v časovém limitu do 35 s. Přistání vykoná z určeného prostoru do omezeného prostoru. Pokud podmínky nebo převýšení místa startu nedovolují vykonat všechny požadované prvky v průběhu jednoho letu, je možno rozdělit přezkoušení na více letů.
Podmínka splnění: Prospěl v praktické části zkoušky, v teoretické části dosažený předepsaný počet bodů.

MPL 3: HLAVA 6. ZKOUŠKA PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PILOT MPK

6.1. Zkoušku lze provést po ukončení bezmotorového a motorového výcviku. Platnost teoretické zkoušky je 90 dní. Po uplynutí platnosti je třeba teoretickou zkoušku opakovat. Zkoušku provádí inspektor provozu, jehož podíl nepřesáhl 50 % na  praktickém výcviku.
6.1.1. Teorie
zkušebním testem schváleným hlavním inspektorem provozu. Výsledek teoretické zkoušky potvrdí inspektor provozu do osobního listu. V případě neúspěchu je možné ji opakovat nejdříve po 14 dnech.
6.1.2. Praxe
Max. rychlost větru 5 m/s.
Výška letu min. 150 m AGL po trati, jinak určí přezkušující inspektor
Inspektor zadá přezkušovanému žákovi trať letu a vytýčí omezený prostor 50 x 50 m. Přezkušovaný žák se samostatně připraví k letu, provede start, stoupání do výšky min. 150 m AGL, osmičku s malým náklonem, osmičku s velkým náklonem, průlet nad přistávací plochou ve výšce 1 – 3 m AGL, po té nastoupá do výšky min. 150 m AGL, vypne pohonnou jednotku a přistane do omezeného prostoru.
6.2. Podmínka splnění: Hodnocení 1 až 3 nebo „prospěl“ v praktické části zkoušky, v teoretické části dosažený předepsaný počet bodů.


Teoretickou zkoušku budeš absolvovat formou testu na počítači v přítomnosti inspektora provozu. Na zkoušku je potřeba se předem připravit. Otázky sice nejsou příliš těžké nebo záludné, ale na druhou stranu bez přípravy požadovaný počet bodů nejspíše nesplníš. Vřele doporučujeme si test několikrát nanečistou zkusit napsat a teprve pak přijít na přezkoušení. Na webu Letecké amatérské asociace ČR (www.laa.cz) ťukni v rámečku odkazy na Zkoušení - LAA ČR, pak na volbu Volný test a vyber požadovanou kvalifikaci. Pro volný paragliding zvol "PL A", pro motorový paragliding pak "MPK pilot".
Systém následně z databáze otázek vygeneruje formálně stejný test, jako dostaneš u zkoušky. Otázky jsou stejné, ale samozřejmě se střídají. Hodně štěstí!

Tipy a Triky:
Všechny otázky z oblasti zdravovědy a první pomoci vychází z příručky Zdravověda pro piloty PK a MPK (první pomoc).